Artikkelit

Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja vaihtuu

Vuokrataloisännöinnin konkari Lauri Ahonen jatkaa Marjatta Rothin työtä

KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtajana vuodesta 1999 toiminut Marjatta Roth jää eläkkeelle. Uusi toimitusjohtaja ja isännöitsijä Lauri Ahonen aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta. Pitkän linjan vuokrataloisännöin ammattilainen Ahonen on palvellut tuhansia asukkaita usealla eri paikkakunnalla, Turun lisäksi mm. Lahdessa, Kouvolassa ja Hämeenlinnassa.

– Jyrkkälä on koko Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen hieno ja hyvin hoidettu asuinalue ja kiinteistökokonaisuus, jonka asukkaat voivat olla ylpeitä omista kotitaloistaan ja juuri peruskorjatuista julkisivuista. Haluan omalla panoksellani varmistaa, että KOy Jyrkkälänpolun henkilökunnalla on hyvät edellytykset jatkossakin tuottaa asukkaille vaivatonta asumista, Lauri Ahonen sanoo.

Jyrkkälänpolun toimitusjohtajan tehtävät jättävä Marjatta Roth siirtyy eläkkeelle hyvillä mielin, kun Jyrkkälässä viimeisen viiden vuoden aikana allianssimallilla toteutettu korjaushanke saatiin päätökseen keväällä.

– Suuri, kaikkia taloja A:sta Ö:hön koskeva korjaushanke saatiin päätökseen onnistuneesti. Jyrkkälän uudistuksen tavoitteena ei ollut ainoastaan tekniset parannukset, vaan myös asukkaiden arkielämää rikastuttavan harrastustoiminnan ja palvelujen lisääminen. Tämän vuoksi kuuntelimme tarkalla korvalla asukkaiden toiveita, kun ryhdyimme korjaushankkeeseen, Marjatta Roth kertoo.

Korjaushankkeessa uudistettiin 17 asuinkerrostalon ulkonäkö, pidennettiin niiden elinkaarta sekä parannettiin asumisen laatua sekä sisätiloissa että piha-alueilla. Rakennusten ilmeen lisäksi parannettiin muun muassa asuntojen lämpöviihtyvyyttä ja alueen asumista tukevia palveluita. Kahden talon länsipäätyihin asennettiin aurinkopaneelit, jotka tuottavat sähköä yhtiön käyttöön ja parantavat talojen energiatehokkuutta. Tavoitteena on pitää alueen hinta-laatutaso jatkossakin hyvänä ja käyttökustannukset kohtuullisina.

– Viihtyisät kodit, hyvinvoivat asukkaat, henkilökunta ja yhtiö varmistavat, että Jyrkkälän maine yhtenä kaupungin halutuimpana vuokranantajana kasvaa ja pystymme kehittämään kiinteistöjä ja palveluita yhteistyössä. Odotan innolla tulevaa, uutena toimitusjohtajana aloittava Lauri Ahonen sanoo.

“Haluan kiittää kaikkia asukkaita yhteistyövuosista ja toivotan teille kotoisia vuosia uusitussa Jyrkkälässä sekä viihtyisiä hetkiä uusissa kerhotiloissa erilaisten harrastusten parissa”, toimitusjohtajan tehtävät jättävä Marjatta Roth sanoo. “Odotan innolla tulevaa, tulkaahan tervehtimään kun kohdataan kylillä ”, toimitusjohtajan kapulan vastaanottava Lauri Ahonen lähettää terveisiä kaikille asukkaille.

Blogi: Jyrkkälän Alli – asuinalueen allianssikorjaushanke

Jyrkkälän asuinalue rakennettiin lapsiperheitä varten 1960-luvulla, jolloin Suomen kaupungeissa huutava asuntopula. Tarvittiin nopeasti edullisia asuntoja. Silloin luotiin ns. arava-asuntokanta, jonka rakentamisessa olivat yhteistyössä niin valtio, kunnat kuin yrityksetkin. Valtio antoi lainaa, kunnat ja yritykset rahoittivat ja rakensivat.

Nyt tämä asuntokanta on laajan perusparannuksen tarpeessa. Perusongelmat ovat taas samat. Mistä rahat, miten rakennetaan nopeasti ja tehokkaasti? Tämän ajan mausteena ovat lisäksi kustannustehokkuus ja lopputuloksen laatuvaatimukset.

Jyrkkälän vuokratalojen sisätilat on perusparannettu noin kymmenen vuotta sitten ja nyt on aika uudistaa julkisivut sekä päivittää vanhentunutta tekniikkaa.

Laatuvaatimukset ovat korkeat. Korjaustyön suorittamiseen käytetyn ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja tehokas. Korjausratkaisujen tulee olla toimivia, tarkoituksenmukaisia ja huollettavia. Niiden tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkea sekä alentaa käyttökustannuksia pidemmällä tähtäimellä.

Korjausrakentamisessa pitää asukkaiden äänen kuulua. Erilaisten ihmisten tarpeet tulee huomioida. Suunnitelmat tulisi tehdä yhteistyössä tilaajan, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ei vain informoiden vaan vuoropuheluna toinen toistaan ymmärtäen.

Myös tilaajan on mietittävä entistä tarkemmin omaa toimintaansa, tavoitteita ja kehityssuunnitelmia sekä korjaushankkeidensa reunaehtoja. On oltava valmiutta yhteistyöhön ja vuoropuheluun eri osapuolten kanssa.

KOy Jyrkkälänpolku on itsenäinen vuokrataloyhtiö, joka aravalain säädösten mukaan toimii voittoa tuottamattomana omakustannushintaperiaatteella.

Jyrkkälä haluaa olla tulevaisuudessakin haluttu ja arvostettu, jatkuvasti uudistuva sekä viihtyisä asuinalue lapsiperheille ja senioreille.

Alkaneelta korjaushankkeelta Jyrkkälä odottaa arvostuksen parantumista sekä käyttökustannusten alentumista hinta-laatusuhteen pysyessä hyvänä.

KOy Jyrkkälänpolun hallitus valitsi korjaushankkeen toteutusmalliksi Allianssi- yhteistoimintamallin, joka parhaiten luo edellytykset kustannustehokkaaseen, hyvälaatuiseen ja toimivaan lopputulokseen, jossa myös asukkaiden osallistuminen sekä asiantuntijoiden tietotaito on voitu parhaiten huomioida.

Jyrkkälän Allianssi aloitettiin tilaajan omien hanketavoitteiden ja reunaehtojen kirkastamisella. Sen jälkeen valittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä rakennuttajakonsultti, suunnittelijat sekä viimeisenä urakoitsijataho, jotka yhdessä tekivät Allianssisopimuksen.

Jo kilpailun aikana asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus hankkeen käynnistymisestä. Kilpailun jälkeen asukkaille esittäytyi koko Allianssi-ryhmä kertoen alustavista suunnitelmista. Asukaskyselyillä kuulostellaan Jyrkkälässä asuvien mielipiteitä useampaan kertaan hankkeen kuluessa.

Syksyn 2014 aikana valmistui koko alueen kattava hankesuunnitelma vuorovaikutteisesti asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Vuoden 2015 alussa hallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman alkaa tarkempi talokohtainen suunnittelu. Ensimmäisen talon korjaustyöt alkanevat loppukeväällä 2015. Sen jälkeen suunnittelu ja korjaustyöt etenevät talo talolta, kunnes vuonna 2018 kaikki talot on korjattu suunnitelmien mukaisesti.


Kirjoittaja: Marjatta Roth

Kirjoittaja on Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun isännöitsijä ja toimitusjohtaja.