Jyrkkälä uudistuu

Jyrkkälä korjataan allianssimallilla

Turkulainen Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku on käynnistänyt laajan korjaushankkeen, jonka tavoitteena on pidentää sen 1960 ja-70 -luvuilla valmistuneiden rakennusten elinkaarta, alentaa kiinteistöjen käyttökustannuksia ja parantaa asumisen laatua.

Hankkeen tavoitteena on myös kohentaa alueen imagoa ja säilyttää sen houkuttelevuus kohtuuhintaista vuokra-asumista arvostavien lapsiperheiden ja senioreiden asuinalueena myös tulevaisuudessa.

Tarpeita vastaavaa asumista

Korjaushanke koskettaa Jyrkkälän noin 1 300 asukasta, ja se kattaa yli 600 vuokra-asuntoa ja lähes 30 rakennusta. Kokonaisbudjetiltaan noin 30 miljoonan euron remontissa korjataan julkisivuja ja rakennusten tekniikkaa. Korjauksessa pyritään vastaamaan myös muuttuviin asumisen vaatimuksiin ja tarjoamaan asukkaiden arkea tukeva asuinympäristö.

Esimerkkiä Suomen lähiöiden korjaamiseen

Jyrkkälän korjaushankkeella on valtakunnallista merkitystä, koska sen toimintamallia voidaan hyödyntää muilla vastaavilla asuinalueilla. Suomessa on lähes sata peruskorjauksen tarpeessa olevaa 1960-70 -luvuilla rakennettua lähiötä.

Jyrkkälässä pilotoidaan tilaajan kilpailuttamaa allianssimuotoista ryhmäsaneeraushanketta. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014-2018. Rakentamisessa on tarkoitus soveltaa teollista rakentamista, tuotannon suunnittelua sekä ohjausta.

Yhteistyötä allianssimallilla

Jyrkkälän korjaushankkeen allianssin muodostavat Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku, rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy, arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimistot Ab CASE consult Ltd sekä pääurakoitsija Consti Korjausurakointi Oy. Hankeen allianssikonsulttina toimii Vison Alliance Partners Oy.

Jyrkkälä uudistuu!