Hankkeen eteneminen

Näin etenee Jyrkkälän korjaushanke. Korjaus toteutetaan taloryhmittäin. Talokohtaisia tiedotteita julkaistaan, kun kunkin talon rakentamisen aikataulu on tiedossa.

jyrkkala_hanke_eteneminen1

Korjaushankkeen aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2014-2018. Suunnitteluvaihe ajoittuu vuosille 2014 ja 2015. Toteutusvaihe ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2015-2018.

2014

Kevät ja kesä: Hankkeen valmistelu, asukkaiden informoiminen, kumppanien kilpailutus
Syksy: Hankesuunnittelu, asukkailla mahdollisuus osallistua suunnitteluun

2015

Alkuvuosi: Hankesuunnitelman valmistuminen. Hankkeen laajuus ja laatutaso päätetään.
Kevät: Hankkeen toteutussuunnittelu käynnissä.
Kevät ja kesä: Hankkeen toteutusvaihe käynnistyy, kun ensimmäisen kohteen suunnitelmat ovat valmiit. Rakentaminen ja suunnittelu vuorottelevat koko hankkeen toteutuksen ajan.

2016 – 2018

Hankkeen toteutusvaihe jatkuu, rakennustyöt jatkuvat talokohtaisen suunnitelman mukaan.

Jyrkkälä uudistuu!