Asukasviestintä

Vuorovaikutusta ja tiedonjakoa

Hankkeen aikana asukkaille tarjotaan säännöllisesti omaa asumista koskevaa tietoa. Viestinnässä hyödynnetään useita eri kanavia, jotta tieto olisi mahdollisimman helposti asukkaiden saatavilla.

Vuorovaikutusta edistää myös koko hankkeen ajan vuorottelevat infotilaisuudet, Charette-työpajat ja kyselyt.

  • Taloryhmittäin pidettävissä aloitusinfossa taloryhmän asukkaat saavat tarkempaa tietoa oman talonsa toimenpiteistä ja aikataulusta. Aloitusinfo pidetään noin kuukautta ennen kunkin taloryhmän korjaustöiden alkua.
  • Avomien ovien suunnittelupajat, Charettet ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia, jossa asukkaat ja suunnittelijat kohtaavat. Charettessa on tavattavissa arkkitehtien lisäksi myös urakoitsijan edustaja.
  • Kunkin taloryhmän valmistuttua asukkaiden mielipidettä kysellään kyselyillä.
  • Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua lisäävät myös hankkeen viestintäryhmän säännölliset tapaamiset, joissa Jyrkkälänpolun asukastoimikunta on edustettuna.

asukasvuorovaikutus_toimintamalli_jyrkkala-600x338

Jyrkkälä uudistuu!