Blogi

Tämä on Jyrkkälän asuinalueen uudistumista käsittelevä blogi. Jos haluat mukaan kirjoittamaan blogia, kerro siitä meille: info@jyrkkala.fi

Blogi: Terässeinä elää omaa elämäänsä

“Tämä seinähän on pilalla!” kuulee usein sanottavan, kun puhutaan corten-teräksellä pinnoitetusta seinästä. Säänkestävä teräs on kuparilla, kromilla, nikkelillä ja fostorilla seostettu teräslaatu. Sen pintaan muodostuu hapen ja kosteuden vaikutuksesta korroosio- eli ruostekerros.

Seinä kestää aikaa

Jyrkkälässä jokainen talokokonaisuus eroaa toisistaan. Olemme käyttäneet seinissä eri värejä, materiaaleja ja muita visuaalisia elementtejä, jotta jokainen rakennus saisi oman yksilöllisen luonteensa. Sen vuoksi päädyimme käyttämään kolmen talon seinissä myös säänkestävää corten-terästä. Juuri kestävyytensä takia corten-teräs oli ehdottomasti yksi valinnoistamme. Rankkojen sääolosuhteiden lisäksi materiaali kestää hyvin myös aikaa. Käytin corten-terästä ensimmäisen kerran arkkitehtisuunnitelmissani 1990-luvun alussa Helsingin Pop&Jazz Konservatoriossa, jonka konserttisali verhoiltiin samanlaisilla kaseteilla kuin Jyrkkälän talot. Silloin materiaali oli vielä aika tuntematon, mutta nykyisin siitä on tullut jopa trendi. Teräksen yksi hienompia ominaisuuksia on sen sopiminen yhteen monen erilaisen materiaalin kanssa. Se nivoutuu niin uuden kuin vanhan kanssa.

Jyrkkälässä testattiin corten-teräksen käyttäytymistä. Kyseinen kasetti on ollut luonnon armoilla noin kaksi viikkoa.

Jyrkkälässä testattiin corten-teräksen käyttäytymistä. Kyseinen kasetti on ollut luonnon armoilla noin kaksi viikkoa.

Teräs muuttaa väriä

Corten-teräs alkaa ruostua heti asennuksen jälkeen. Ruostuminen alkaa ensin kosteudelle alttiilta reunoilta pettäen lopuksi koko seinän. Sääolot vaikuttavat paljon ruostumisnopeuteen, mutta yleisesti corten-seinän kokonaisvaltainen ruostuminen kestää puolestatoista vuodesta kolmeen. Aluksi seinä on epätasaisesti ruostunut, mutta ajan saatossa väri tasoittuu tumman oranssin ja kuparin sävyiseksi. Kastuessaan pinnasta tulee tummempi. Normaalissa teräksessä sadevesi huuhtoo pintaruosteen pois ja korroosio pääsee etenemään syvemmälle teräkseen synnyttäen materiaalikatoa. Corten-teräksen pintaa suojaa tiivis oksidikerros estäen ruosteen tunkeutumisen syvemmälle.

Nähtäväksi jää, minkälainen Jyrkkälän corten-terässeinistä tulee. Jos teillä asukkailla riittää intoa, ottakaa seinän muutoksista kuvia ja julkaiskaa niitä esimerkiksi Jyrkkälän Facebook-sivuilla.

 


Yrjänä Vuojala

Kirjoittaja on arkkitehti, Safa, ja työskentelee muun muassa Ab CASE consult Ltd -suunnittelutoimistossa.

Blogi: Veden, tulen, ilman ja maan värit ovat uudennäköisen Jyrkkälän elementtejä

Jyrkkälään on korjaushankkeen yhteydessä haluttu uudenlaista ilmettä, ja nyt kohta yhdentoista talon valmistuttua, muutos alkaa jo näkyä. Arkkitehdille on jaettu sekä ruusuja että joitain risuja. Kiitos palautteesta, otamme kaikki kommentit huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Väritys saa innoituksensa luonnosta

Nyt syyskuussa G-U -talojen pitkät julkisivut, eli arkkitehtien kielellä lamellit, alkavat saada lopullisen värinsä. Väriteemat jakavat alueen neljään pihapiiriin, joille kaikille tulee väri- ja pihasuunnittelun avulla oma ilmeensä. Pihojen värityksen teemat ovat vesi, tuli, ilma ja maa. Jyrkkälän ulkoalueet säilytetään luonteeltaan kaikille avoimena kaupunkipuistona. Koko korttelin tuulensuojausta parannetaan tuulensuojaistutuksilla.

Jyrkkälä vuokra-asunnot Turku värikkäät talot valmistuu Jyrkkälä vuokra-asunnot Turku värikkäät talot valmistuu

Alueen sisällä arkkitehtuurissa on muistumia uljaasta valkeasta funkkiksesta. Kokonaisuutta ryyditetään tunnusväreillä sekä kauniilla, esteettömillä ulko-ovilla. Kahteen taloon tulee solaarijulkisivu aurinkosähkön tuottamiseksi.

 Jyrkkälä vuokra-asunnot Turku talot valmistuu

Jyrkkälänpolku on alueen keskusakseli

Jyrkkälänpolusta halutaan alueen elävä keskusakseli, joka toimii asukasyhteisön kohtauspaikkana. Värien ja materiaalien lisäksi sille on suunnitteilla kirkkaampi valaistus, värivaloista sommiteltuja kirjaimia ynnä muuta valoarkkitehtuuria, joka tekee pimeän vuodenajan viihtyisämmäksi. Talojen B ja F alakertoihin rakennettaviin palvelutiloihin tulee erilaisia asukkaita palvelevia toimintoja. Erityistä painoa laitetaan maantasoon Jyrkkälänpolun puoleisissa päädyissä, missä viihtyisyys kaikkina vuodenaikoina on koko alueen kannalta tärkeää.

 


Kirjoittaja: Kimmo Kuismanen

Kirjoittaja on tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA ja työskentelee Ab CASE consult Ltd -suunnittelutoimistossa. Kirjoittaja koordinoi uudistuvan Jyrkkälän alueen suunnittelua ja on korjaushankkeen ”taiteellinen johtaja”.

Blogi: Moni-ilmeinen kaupunginosa

Jyrkkälässä tuulee, sen huomasin heti ensimmäisellä käynnillä. Mietin, mitenkä mummot ja papat pärjäävät. Seuraava havainto puolestaan oli, että alue on paljon viihtyisämpi, kuin miltä se ulospäin näyttää.

Siis työhön. Seuraavalla käynnillä toimme mukanamme tuulimittarit, ja päätimme selvittää miten tuulisuutta pahimmissa paikoissa voisi hillitä. Ryhdyimme myös luonnostelemaan taloille viihtyisämpää ilmettä, joka näkyisi myös ohikulkijoille.

Rakenteilla olevassa arkkitehdin suunnitelmassa Jyrkkälää kehitetään moni-ilmeisemmäksi siten, että kaupunginosan eri pihapiirit ja rakennukset ovat erilaisia. Julkisivut päällystetään erivärisillä keraamisilla laatoilla ja lämpörappauksella. Esteettömyyttä parannetaan, ja umpinaisia pohjakerroksia avataan uusin ikkunoin ja toiminnoin.

Jyrkkälä uudistuu moni-ilmeisemmäksi

Ulkoalueet säilyvät kaikille avoimina kaupunkipuistoina, tuulensuojaistutuksia lisätään ja pihoja kunnostetaan. Jyrkkälän aakkosteema säilytetään.

Kaupunginosan sydämen muodostaa elävä kävelykatu, Jyrkkälänpolku, josta tulee värikäs ja kaikkein valoisin alue. Sen varteen on mahdollista sijoittaa pienimuotoisia palvelu- ja harrastustiloja. Luomalla edellytykset lähitaloudelle, kolmannen sektorin toiminnalle ja naapuriavulle voidaan edistää työpaikkojen syntymistä ja torjua syrjäytymistä.

Arkkitehdin kannalta miellyttäviä kokemuksia ovat olleet charrette-työpajat, joihin asukkaat ovat voineet tulla vapaasti keskustelemaan. Näissä tapaamisissa olemme saaneet monia hyviä ideoita suunnitelmiimme, ja oppineet tuntemaan alueen asukkaita. Charretteja tullaan järjestämään vielä lisää hankkeen edetessä. Tavataan silloin.


Kirjoittaja: Kimmo Kuismanen

Kirjoittaja on tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA ja työskentelee Ab CASE consult Ltd -suunnittelutoimistossa. Kirjoittaja koordinoi uudistuvan Jyrkkälän alueen suunnittelua ja on korjaushankkeen ”taiteellinen johtaja”.

Blogi: Jyrkkälän Alli – asuinalueen allianssikorjaushanke

Jyrkkälän asuinalue rakennettiin lapsiperheitä varten 1960-luvulla, jolloin Suomen kaupungeissa huutava asuntopula. Tarvittiin nopeasti edullisia asuntoja. Silloin luotiin ns. arava-asuntokanta, jonka rakentamisessa olivat yhteistyössä niin valtio, kunnat kuin yrityksetkin. Valtio antoi lainaa, kunnat ja yritykset rahoittivat ja rakensivat.

Nyt tämä asuntokanta on laajan perusparannuksen tarpeessa. Perusongelmat ovat taas samat. Mistä rahat, miten rakennetaan nopeasti ja tehokkaasti? Tämän ajan mausteena ovat lisäksi kustannustehokkuus ja lopputuloksen laatuvaatimukset.

Jyrkkälän vuokratalojen sisätilat on perusparannettu noin kymmenen vuotta sitten ja nyt on aika uudistaa julkisivut sekä päivittää vanhentunutta tekniikkaa.

Laatuvaatimukset ovat korkeat. Korjaustyön suorittamiseen käytetyn ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja tehokas. Korjausratkaisujen tulee olla toimivia, tarkoituksenmukaisia ja huollettavia. Niiden tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkea sekä alentaa käyttökustannuksia pidemmällä tähtäimellä.

Korjausrakentamisessa pitää asukkaiden äänen kuulua. Erilaisten ihmisten tarpeet tulee huomioida. Suunnitelmat tulisi tehdä yhteistyössä tilaajan, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ei vain informoiden vaan vuoropuheluna toinen toistaan ymmärtäen.

Myös tilaajan on mietittävä entistä tarkemmin omaa toimintaansa, tavoitteita ja kehityssuunnitelmia sekä korjaushankkeidensa reunaehtoja. On oltava valmiutta yhteistyöhön ja vuoropuheluun eri osapuolten kanssa.

KOy Jyrkkälänpolku on itsenäinen vuokrataloyhtiö, joka aravalain säädösten mukaan toimii voittoa tuottamattomana omakustannushintaperiaatteella.

Jyrkkälä haluaa olla tulevaisuudessakin haluttu ja arvostettu, jatkuvasti uudistuva sekä viihtyisä asuinalue lapsiperheille ja senioreille.

Alkaneelta korjaushankkeelta Jyrkkälä odottaa arvostuksen parantumista sekä käyttökustannusten alentumista hinta-laatusuhteen pysyessä hyvänä.

KOy Jyrkkälänpolun hallitus valitsi korjaushankkeen toteutusmalliksi Allianssi- yhteistoimintamallin, joka parhaiten luo edellytykset kustannustehokkaaseen, hyvälaatuiseen ja toimivaan lopputulokseen, jossa myös asukkaiden osallistuminen sekä asiantuntijoiden tietotaito on voitu parhaiten huomioida.

Jyrkkälän Allianssi aloitettiin tilaajan omien hanketavoitteiden ja reunaehtojen kirkastamisella. Sen jälkeen valittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä rakennuttajakonsultti, suunnittelijat sekä viimeisenä urakoitsijataho, jotka yhdessä tekivät Allianssisopimuksen.

Jo kilpailun aikana asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus hankkeen käynnistymisestä. Kilpailun jälkeen asukkaille esittäytyi koko Allianssi-ryhmä kertoen alustavista suunnitelmista. Asukaskyselyillä kuulostellaan Jyrkkälässä asuvien mielipiteitä useampaan kertaan hankkeen kuluessa.

Syksyn 2014 aikana valmistui koko alueen kattava hankesuunnitelma vuorovaikutteisesti asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Vuoden 2015 alussa hallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman alkaa tarkempi talokohtainen suunnittelu. Ensimmäisen talon korjaustyöt alkanevat loppukeväällä 2015. Sen jälkeen suunnittelu ja korjaustyöt etenevät talo talolta, kunnes vuonna 2018 kaikki talot on korjattu suunnitelmien mukaisesti.


Kirjoittaja: Marjatta Roth

Kirjoittaja on Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun isännöitsijä ja toimitusjohtaja.