Ajankohtaista

Jyrkkälän alkuperäinen ulkonäkö

Blogi: Jyrkkälän Alli – asuinalueen allianssikorjaushanke

Jyrkkälän asuinalue rakennettiin lapsiperheitä varten 1960-luvulla, jolloin Suomen kaupungeissa huutava asuntopula. Tarvittiin nopeasti edullisia asuntoja. Silloin luotiin ns. arava-asuntokanta, jonka rakentamisessa olivat yhteistyössä niin valtio, kunnat kuin yrityksetkin. Valtio antoi lainaa, kunnat ja yritykset rahoittivat ja rakensivat.

Nyt tämä asuntokanta on laajan perusparannuksen tarpeessa. Perusongelmat ovat taas samat. Mistä rahat, miten rakennetaan nopeasti ja tehokkaasti? Tämän ajan mausteena ovat lisäksi kustannustehokkuus ja lopputuloksen laatuvaatimukset.

Jyrkkälän vuokratalojen sisätilat on perusparannettu noin kymmenen vuotta sitten ja nyt on aika uudistaa julkisivut sekä päivittää vanhentunutta tekniikkaa.

Laatuvaatimukset ovat korkeat. Korjaustyön suorittamiseen käytetyn ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja tehokas. Korjausratkaisujen tulee olla toimivia, tarkoituksenmukaisia ja huollettavia. Niiden tulee tukea asukkaiden sujuvaa arkea sekä alentaa käyttökustannuksia pidemmällä tähtäimellä.

Korjausrakentamisessa pitää asukkaiden äänen kuulua. Erilaisten ihmisten tarpeet tulee huomioida. Suunnitelmat tulisi tehdä yhteistyössä tilaajan, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ei vain informoiden vaan vuoropuheluna toinen toistaan ymmärtäen.

Myös tilaajan on mietittävä entistä tarkemmin omaa toimintaansa, tavoitteita ja kehityssuunnitelmia sekä korjaushankkeidensa reunaehtoja. On oltava valmiutta yhteistyöhön ja vuoropuheluun eri osapuolten kanssa.

KOy Jyrkkälänpolku on itsenäinen vuokrataloyhtiö, joka aravalain säädösten mukaan toimii voittoa tuottamattomana omakustannushintaperiaatteella.

Jyrkkälä haluaa olla tulevaisuudessakin haluttu ja arvostettu, jatkuvasti uudistuva sekä viihtyisä asuinalue lapsiperheille ja senioreille.

Alkaneelta korjaushankkeelta Jyrkkälä odottaa arvostuksen parantumista sekä käyttökustannusten alentumista hinta-laatusuhteen pysyessä hyvänä.

KOy Jyrkkälänpolun hallitus valitsi korjaushankkeen toteutusmalliksi Allianssi- yhteistoimintamallin, joka parhaiten luo edellytykset kustannustehokkaaseen, hyvälaatuiseen ja toimivaan lopputulokseen, jossa myös asukkaiden osallistuminen sekä asiantuntijoiden tietotaito on voitu parhaiten huomioida.

Jyrkkälän Allianssi aloitettiin tilaajan omien hanketavoitteiden ja reunaehtojen kirkastamisella. Sen jälkeen valittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä rakennuttajakonsultti, suunnittelijat sekä viimeisenä urakoitsijataho, jotka yhdessä tekivät Allianssisopimuksen.

Jo kilpailun aikana asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuus hankkeen käynnistymisestä. Kilpailun jälkeen asukkaille esittäytyi koko Allianssi-ryhmä kertoen alustavista suunnitelmista. Asukaskyselyillä kuulostellaan Jyrkkälässä asuvien mielipiteitä useampaan kertaan hankkeen kuluessa.

Syksyn 2014 aikana valmistui koko alueen kattava hankesuunnitelma vuorovaikutteisesti asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Vuoden 2015 alussa hallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman alkaa tarkempi talokohtainen suunnittelu. Ensimmäisen talon korjaustyöt alkanevat loppukeväällä 2015. Sen jälkeen suunnittelu ja korjaustyöt etenevät talo talolta, kunnes vuonna 2018 kaikki talot on korjattu suunnitelmien mukaisesti.


Kirjoittaja: Marjatta Roth

Kirjoittaja on Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun isännöitsijä ja toimitusjohtaja.

Julkisivujen korjaus alkamassa Peräkylästä

Jyrkkälän korjaushankkeen rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2015. Korjaus keskittyy julkisivuihin ja ikkunoihin. Jyrkkälä saneerataan taloryhmä kerrallaan, jolloin asukkaat joutuvat elämään mahdollisimman vähän aikaa remontin välittömien vaikutusten keskellä.

Korjaukset suoritetaan pääosin talojen ulkopuolella niin, että asukkaille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Asukkaat voivat asua kodeissaan koko korjauksen ajan.

Korjaustöiden aikataulu

Korjaustyöt alkavat ”Peräkylästä” eli Jyrkkälän Ö, Ä, Å, Z -taloista. Seuraavana korjausvuorossa on VXY-talo, jossa korjaus alkaa heinäkuussa 2015. G-U -talojen korjaus alkaa keväällä 2016 ja A-F -talojen loppuvuodesta 2016. Yksittäisen talon korjaus kestää noin neljä kuukautta.

korjausaikataulu_jyrkkala_2015

Infotilaisuuksia asukkaille

Kunkin taloryhmän asukkaille järjestetään oma infotilaisuus ennen korjaustöiden alkamista. Hankkeen aikana pidetään myös neljä avoimien ovien Charette-pajaa, joissa asukkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin.

Hankkeesta kerrotaan asukkaille myös www.jyrkkälä.fi -verkkosivuilla ja asukastilaisuudessa tiistaina 10.3.2015. klo 18.

Julkisivut ja ikkunat uusitaan

Kaikissa taloissa korjataan julkisivut ja vaihdetaan ikkunat. Myöhemmin korjausvuoroon tulevissa taloissa tehdään lisäksi myös muita rakennuksen kuntoa ylläpitäviä korjaustoimenpiteitä. Koska Jyrkkälän talot ovat osittain erikuntoisia, korjaustoimenpiteet vaihtelevat taloittain.

Viihtyisyyttä asukkaille ja lisää elinikää rakennuksille

Korjaushankkeen tavoitteena on parantaa asumisen laatua ja lisätä asuntojen viihtyisyyttä sekä pidentää Jyrkkälän rakennusten elinkaarta. Hanke päättyy, kun viimeisenä korjausvuorossa olevat talot valmistuvat vuoden 2018 aikana. Silloin Jyrkkälän rakentamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta.

Korjaushankkeen toteuttaa Jyrkkälää varten koottu allianssiryhmä, jonka muodostavat pääurakoitsija Consti Korjausurakointi Oy, rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy, arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimistot Ab CASE consult Ltd sekä KOy Jyrkkälänpolku.

Tulossa Charette-paja asukkaille

Tutustu suunnitteluun Charette-pajassa

Charette-pajassa torstaina 12.3 ja perjantaina 13.3.2015 Jyrkkälän asukkailla on mahdollisuus seurata korjaushankkeen suunnittelua.

Charette-paja pidetään isännöitsijäntoimiston kokoushuoneessa. Ovet ovat auki asukkaille torstaina klo 12 – 20 ja perjantaina 9 – 16.

Paikalla arkkitehdit vastaavat asukkaiden kysymyksiin ja kertovat suunnitelmista.

Tulossa asukastilaisuus korjaustöiden aikataulusta

Asukastilaisuus tiistaina 10.3. korjaustöiden aikataulusta

Tervetuloa Jyrkkälän asukastilaisuuteen tiistaina 10.3.2015 klo 18. kuulemaan hankkeen laajuudesta ja korjaustöiden aikataulusta. Lisää tietoa päivitetään 10.3. alkaen myös www.jyrkkälä.fi -sivustolle.

Tilaisuus pidetään isännöitsijäntoimiston kokoustilassa. Tilaisuudessa esitellään myös asukaskyselyn tuloksia.